Военното министерство този път обърка поръчка за 71 млн. лева
20-09-2016

Източник: http://www.mediapool.bg/

Автор: Никола Лалов

Военното министерство явно има системен проблем в подготовката на обществените си поръчки, след като стана ясно, че за последния месец е спряло три процедури. Последната е за доставка на горива на стойност 71 млн. лв., без ДДС.

Провалената поръчка бе обявена в края на юли, но преди три седмици процедурата е прекратена заради грешки, противоречия и неясноти при обявлението й. Преди няколко дни поръчката отново е обявена.

Грешките са основно в техническите спецификации. Объркан е й посоченият интернет адрес, който дава достъп до документацията на обществената поръчка.

Това не е първата спряна поръчка на военното министерство в последно време.

Министерство на отбраната обяви повторно и обществена поръчка за закупуването на 10 нови и 10 рециклирани автобуса за около 3 млн. лева. Според МО проблемът в поръчката бил, че изискваните сертификати за екологичност не могат да бъдат предоставени за ремонтирани или рециклирани превозни средства. Имало обаче и други "противоречия и неясноти", които не могат да бъдат отстранени.

 

Военното министерство прекрати по-рано този месец и поръчката за ремонт на три вертолета Ми-17 за около 10 млн. лева.

Като мотив за прекратяването е посочено, че в техническата спецификация към поръчката е отпаднало изискването ремонтът да се извършва от конструктора,производителя или оторизиран от тях изпълнител. Това от своя страна застрашавало извършването на поръчката качествено, тъй като давало възможност за участие в процедурата на изпълнители, които нямат съответните лицензи и оторизации.