Драгомир Стойнев поиска облекчени правила за търговете на енергийните фирми  
22-01-2014
Фирмите от сектора губели от лихви заради избора на банки Вестник Сега, Румяна Гочева Държавните енергийни дружества трябва да провеждат търговете за...
На крива ракета и космосът и пречи! Ами използвайте системи за предварителен подбор.
През есента ще се готви нова концепция за обществените поръчки  
22-01-2014
Вестник Дневник Наесен ще се готви изцяло нова концепция за обществените поръчки, в която ще бъдат включени и новите директиви на...
Е оти ги ручаме жабетата сега?!
Обществените поръчки: по-добро качество и стойност за всяко похарчено евро  
20-01-2014
Нови правила на Европейския съюз за обществени поръчки и за възлагане на концесионни договори бяха одобрени от Парламента в сряда....
За повече информация на http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140110IPR32386/html/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE .
Кристина Цветанска: Лоша организация пречи парите от ЕС да се усвояват  
17-01-2014
Вестник Труд Зорница Латева С КРИСТИНА ЦВЕТАНСКА, председател на Асоциацията на консултантите по европейски програми, разговаря ЗОРНИЦА ЛАТЕВА - Г-жо Цветанска, от...
Екипът ни изцяло се присъединява към представеното мнение във връзка с практиката при налагането на финансови корекции за процедури по Закона за обществените поръчки, финансирани по европейски програми. (последните два...
Правната комисия реши общини и министерства да си възлагат сами на себе си поръчки  
17-01-2014
Вестник Дневник Георги Марчев Общини и министерства да могат да възлагат директно на свои предприятия, дружества и структури изпълнението на дейности без...
ЗИД на ЗОП се превръща все повече в каталог от грешки.
<<Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Следв.>>