dani_sf83

Присъединил се: Tue, Dec 15th 2015, 09:55 Всички Теми: 0 Роли: N/A
Последно Влезнал: on 13/1/16 Всички Мнения: 0 Модериране: N/A

Последни Теми

тема Създадена Мнения Прегледи Последна Активност
Публична покана и чл.68, ал.8 Jan 13th 2016, 15:23 1 2,350 on 13/1/16
Документи по чл. 68 ал.8 Jan 13th 2016, 14:55 1 2,401 on 13/1/16

Последни Мнения

тема Автор Публикувано на
Публична покана и чл.68, ал.8 dani_sf83 on 13/1/16
При проведена процедура по ЗОП Публична покана постъпват две подадени оферти. Отваряйки офертите комисията установява, че в офертата на участник 1 липсват документи, които са изискани от възложителя в самата покана. Критерия за избор на изпълнител е най-ниска цена. Трябва ли да се изискат липсващите документи по чл. 68, ал.8 и 9 или може да се дисквалифицира участника.
Първоначално изисканите документи са сертификати ISO, и други разрешителни, който не биха се представили в срока определен в ЗОП.(в рамките на 5 работни дни).
Участника предоставя стокови разписки от магазин вместо разрешителни от МЗ за употреба на българския пазар.
Документи по чл. 68 ал.8 dani_sf83 on 13/1/16
При проведена процедура по ЗОП Публична покана постъпват две подадени оферти. Отваряйки офертите комисията установява, че в офертата на участник 1 липсват документи, които са изискани от възложителя в самата покана. Критерия за избор на изпълнител е най-ниска цена. Трябва ли да се изискат липсващите документи по чл. 68, ал.8 и 9 или може да се дисквалифицира участника.
Първоначално изисканите документи са сертификати ISO, и други разрешителни, който не биха се представили в срока определен в ЗОП.(в рамките на 5 работни дни).
Участника предоставя стокови разписки от магазин вместо разрешителни от МЗ за употреба на българския пазар.