Обществените поръчки в Булгартрансгаз - игра с белязани карти
08-08-2016

Източник : http://frognews.bg/

Автор: Васил Филипов

 

транно е когато големи обществени поръчки обявявани от държавни фирми, с бюджети от десетки милиони, се печелят от едни и същи фирми, или бизнес сдружения под техен контрол. Обяснение е просто- елиминираните фирми не се вписват в схемата за източване на държавните енергийни дружества. Това заяви за Фрог експертът Васил Филипов.


Още по-странно е, когато тези обществени поръчки са с различно тясно специализирано техническо изпълнение, въпреки, че се реализират в един сектор, например енергетиката, и в частност преноса на природен газ. 

Практиката, например, на Булгартрасгаз, създава впечатление, че определени не случайни фирми са специализирани едва ли не в реализацията на  всички възможни строежи – от бетонни грамади и бетонни фундаменти до високо технологични съоръжения, разположени върху тях.

Не че експертите на Булгартрансгаз, не отчитат спецификата при реализация на сгради и бетонни фундаменти от една страна и линейни обекти(газопроводи) от друга. Отчитат ги разбира се, но въпреки това избират едни и същи фирма да реализират и едните и другите. Въпреки, че значителна част от тях изобщо нямат опит в изграждането на газопроводи. Нито разполагат с необходимото оборудване. 
Тази практика на Булгартрансгаз е  порочна, 

особено ако се прилага спрямо високо технологични обекти от национално значение каквито са преносните газопроводи. Въпреки това при проведената обществета поръчка от фирмата,  за сключнане на рамково споразумение по две обособени позиции – за реализация на строежи и изграждане на газопроводи, са избрани едни и същи фирма. И този подход носи големи рискове от забавяне или проваляне на стратегически проекти за газопроводи, какъвто е случая с фирма Енемона, отказала се да подпише договор за изграждане на част от междусистемната връзка с Румъния. Действие, забавило реализацията на проекта с над една година.

Разбира се, за изграждането на едно високо технологично съоръжение често е необходим бетонен фундамент, но е странно когато водеща при реализацията на проекта е строителна фирма, а не фирмата, създала висототехнологичното съоръжението. 

Последният фрапантен случай отскоро,

на възложени и присвоени компетенции, е при реализацията на проекта за модернизацията на компресорни станции (КС) Странджа, Ихтиман и Петрич – проект реализиран от фирма Главболгарстрой в партньорство и с референциите на  фирма Солар Турбо като подизпълнител (един от световните лидери в изграждането на газокомпресорни агрегати). 

Реализацията на този проект донесе на фирма Главболгарстрой и имидж на “строител на КС”, както и огромна  печалба, защото при прогнозни разходи от около 130 млн. лв.за реализация на проекта (по оценка на Булгартрансгаз), договорът, който фирмата подписва с Булгартрансгаз е за 210 млн. лв. Колко от тези 210 млн. лв. е усвоила Главболгарстрой и колко Солар Турбо е много интересен въпрос. Предполага се над 105 млн. лв., въпреки, че участието на фирмата вероятно се свежда само до грубото строителство, което като стойност е от порядъка на 30 % от цената на проекта. Този “имидж”, обаче, създава имидж на фирмата,  да бъде ангажирана и за други високо технологични проекти в сферата на преноса на природен газ, като изграждането на газопроводи с голям диаметър, въпреки,  че фирмата няма необходимия опит за това. Нито пък подходящо оборудване. 

В резултат на изградения от Булгартрансгаз имидж 

на фирма Главболгарстрой, като строител на КС, и не без активната помощ на администрацията на държавното дружество и вероятно с протекция от най-високо място, фирмата е избрана  за изпълнител на проекта  “Доставки, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на строеж “ Транзитен газопровод за Турция(лупинг) в участъка КС “Лозенец” до ОС “Недялско”. Подписаният с Главбулгарстрой е за 47 млн. млн. лв., при положение, че Булгартрангаз го е оценил за по-малко от 33 млн. лв. !!!!!!!! 
Защо и как така реализацията на проекта “Доставки, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на строеж “ Транзитен газопровод за Турция(лупинг) в участъка КС “Лозенец” до ОС “Недялско” се оскъпява с над 40 % за една година – от 2015 до 2016 ??????? И това може да се види при сравняване на 10-годишните планове за развитие на Булгартрансгаз за периода 2015- 2024 и 2016 – 2025 години. 

Какво се промени за една година, за да поскъпне този проект с над 40 % и къде отиват тези грешни народни пари ????????? В чии джобове????

Може би проекта е преосмислен от новото ръководство на Булгартрансгаз в контекстна на някакви директиви от “Светия синод” и Човека. В тази връзка любопитно звучат някои кулоарни клюки за династията Гегови (баща и син – бивш и настоящ директори на Булгаргаз/Булгартрансгаз), свързани “династично” със силните на деня и Човека!!!!!!

Основният аргумент за техническата пригодност на фирма Главболгарстрой да реализира проекта е, че е реализирала множество проекти за изграждане на водопроводи с диаметър над 1000 мм в консорциум с други фирми. Какви, обаче, водопроводи е изградила фирма Главболгарстрой и какви нейните партньори не е важно. Важно е, че участието на фирма Главболгарстрой в такива проекти й дава основание да твърди, че е строител на водопроводни системи и КС!!!!

Разбира се, не е осъдително една фирма да диверсифицира потфейла си от “строителни” услуги. Когато, обаче,  това се прави с протекцията на държавна фирма поставяща много “удобни” критерии и условия за техническа компетентност, 

това вече е порочно и недопустимо. 

Примерът в тази връзка е показателен – за да се класира фирма Главболгарстрой е необходимо да е изградила над 10 км. водопроводи с диаметър над 1000 мм и над 18 км. други водопроводи със заварка, а фирмите изграждащи газопроводи – не по-малко от 17 км. с диаметър над 1016 мм. и работно налягане от над 5,4 МРа (~54 атм.)!!!!! Трябва да си ама  много “добронамерен”, за да предпочетеш водопроводната фирма пред специализираната, за изграждане на газопроводи, работещи под  високо налягане и при специални изисквания за изграждане.

Когато няма кон и магарето може да свърши работа, но когато можеш да избираш между двете породи, да игнорираш по-добрата, е или некомпетентност или “наложена необходимост от значими финансови интереси”. Иначе как да си обясним по-ниската оценка и съответно по-задно класиране на Обединение “Енерго Хабау ППС” (класирано на ІІІ-то място), в което втория участник е специализирана фирма за изграждане на преносни газопроводи, както и отстраняването от конкурса на други специализирани за изграждане на газопроводи фирми  !!!!!! Има разбира се обяснение и то е, че елиминираните фирми не се вписват в схемата за източване на държавните енергийни дружества.

Бих подминал всичко това, ако беше свършена някаква работа, а вместо това само кражби, далавери и злоупотреби. Перспектива никаква!!!...