Новите пътни търгове за 150 млн. лв. предрешени с нагласени условия?
09-05-2016

Източник: http://www.mediapool.bg/

Автор: Лили Границка

 

Новите търгове за пътно строителство, финансирани със 150 млн. лв. от еврофондовете, тръгнаха със съмнения за нагласени условия и предварително ясни победители. Това става въпреки заканите на премиера Бойко Борисов, че няколко знаково спрени от него обществени поръчки заради "витаещи съмнения", ще бъдат обявени наново по новите правила.

Обществената поръчка за ремонта на 248 км републикански пътища, които се финансират по оперативна програма "Региони в растеж", обаче показва друго. Управляващият орган на програмата одобри проекта на 5 май – преди Гергьовден.

За да не губи време, Агенция "Пътна инфраструктура" пуска поръчката за избор на строители и на надзор на 1 април с редица ограничителни условия в процедурата. Порок, от който страдат над две трети от изпълняваните европейски проекти, според доклада на службата за борба с измамите АФКОС за 2015 г.

Нередността е установена (не е ясно дали от АПИ или по сигнал от бранша) и в последния възможен момент, на 14 април, ден преди да влезе в сила новият Закон за обществените поръчки, АПИ коригира част от тръжните условия чрез смекчаване на заложените дискриминационни изисквания към участниците. Това става ясно от публикуваните документи в "профила на купувача" на АПИ и от регистъра за обществените поръчки.

Не е ясно защо АПИ не е предпочела да обяви търга по новия ЗОП, който влиза в сила на следващия ден. На запитването на Mediapool от пресцентъра на пътната агенция казаха, че ще отговорят след празниците.

 

Дискриминационните условия

Ограничителните условия, чрез които на практика кръгът на бъдещите победители в предварително решения търг се стеснява, са основно по отношение изискванията за притежаваната техника и за професионалния опит на ръководния екип на обекта.

Първоначално се е изисквало изпълнителят да има три багера, 5 товарачни машини, 2 грейдера, 5 валяка, 4 асфалтополагачи, 8 бандажни валяка, 4 пневматични валяка и т.н. След корекцията броят им се намалява наполовина, става ясно от публикуваните документи. Въпреки това остава ненужно висок, според представители на строителния бранш.

Завишени са били и изискванията за професионалната квалификация на ръководния екип на обекта. Първоначално заложено изискване към ръководителя е било да има 8 години общ професионален опит, за инженерите по част "пътна" и по материалите - 5 години, за ВиК инженера, геодезиста и електроинженера – 3 г. и за координатора по безопасност и здраве – 1 г. Всички те задължително трябва да имат и специфичен опит, като са заемали същите позиции при изпълнението на най-малко два подобни пътни проекта. След корекцията общият професионален опит отпада, но специфичният остава.

Другата промяна, направена спрямо първоначалната поръчка, е в завишаването на цената за изпращане на документацията за участие в търга по пощата от 10 на 15 лв. Пакетът с документи е безплатен. Това е било техническа грешка, засечена от предварителния контрол, извършен от Агенцията за обществените поръчки.

Въпреки тези корекции представители на строителния бранш смятат, че са останали други ненужно високи изисквания. Като пример дават наличието на акредитирана строителна лаборатория за всеки един от 15-те обособени позиции. На практика това означава, че ако една фирма спечели три позиции, ще трябва да представи договор или да докаже, че има три лаборатории, което е ненужно според фирмите.

 

Иновацията – "вътрешен баланс на единични цени"

Бъдещите победители ще бъдат избрани по "икономически най-изгодната оферта".

Очевидно мотивирана от новата ключова дума на ЕС през този програмен период – "иновации", АПИ е решила да приложи иновация с включването на критерия "вътрешен баланс на единични цени". Той е с тежест 35% в общата комплексна оценка. Проверка на Mediapool не успя да открие този критерий да е прилаган в други търгове на АПИ, но това не означава, че не се е случвало.

Оценките на участниците по този показател "се определят на база съотношенията между най-ниската предложена цена и съответната цена, предложена от съответния участник, за Сбор от Сметки или отделни позиции от КСС (количествено стойностна сметка – бел. ред.), изчислено по следната формула за отделните обособени позиции, както следва", е посочено в документацията.

Формулата е още по-мъглява и изглежда така:

Б = 35 x [(Цmin, (См1.1 - с изключения)/ Цоф, (См1.1 – с изключения)) х 0.02 + (Цmin, (Поз. 1102 + Поз. 1104 + Поз. 1107 + Поз. 1110 + Поз. 1122)/ Цоф, (Поз. 1102 + Поз. 1104 + Поз. 1107 + Поз. 1110 + Поз. 1122)) х 0.03 + (Цmin, (См1.2 - с изключения)/ Цоф, (См1.2 - с изключения)) х 0.25 + (Цmin, (Поз. 1203)/ Цоф, (Поз. 1203)) х 0.30 + (Цmin, (См1.3 + См1.4 - с изключения)/ Цоф, (См1.3 + См1.4 – с изключения)) х 0.12 + (Цmin, (Поз. 1302.2 + Поз. 1304 + Поз. 1304.1 + Поз. 1306.1 + Поз. 1310 + Поз. 1318)/ Цоф, (Поз. 1302.2 + Поз. 1304 + Поз. 1304.1 + Поз. 1306.1 + Поз. 1310 + Поз. 1318)) х 0.16 + (Цmin, (См1.5 + См1.6)/ Цоф, (См1.5 + См.6)) х 0.06 + (Цmin, (СмОбща + См1.7 + См1.8 + См1.9)/ Цоф, (СмОбща + См1.7 + См1.8 + См1.9)) х 0.06],

Това очевидно не е направено случайно. По време на публичното отваряне на офертите единичните цени никога не са съобщавани, поне на търгове, на които е присъствал представител на Mediapool. Така на практика, ако има предварително набелязани фаворити, те имат възможност да си променят единичните цени, за да спечелят търга. Останалите кандидати няма как да знаят какви единични цени са предложили конкурентите, за да направят сметката, както беше възможно до момента. Те могат само да предполагат въз основа на крайната цена, която се обявява публично.

За това едва ли е случайно, че тежестта на иновацията "вътрешен баланс на единичните цени" е с почти същата тежест в общата оценка, като тази на предлаганата крайна цена за обекта. За нея се дават 40 точки при 35 точки за "баланса на единичните цени".

Останалите 25 точки са за техническото предложение на кандидатите.

И победителите са ....

В строителния бранш неофициално се говори, че победителите са ясни, а "разпределянето на порциите" е станало при "Главния".

Залозите са, че сред победителите няма да фигурират "ПСТ груп" и "Джи Пи Груп", за които Борисов публично каза, че има "съмнения", че са свързани с депутата от ДПС Делян Пеевски и шефа на "Лукойл България" Валентин Златев, макар че по документи не са. Именно заради тях премиерът отмени търга за строителството на 60 км от магистрала "Хемус" през февруари. Поръчката беше спечелена от консорциуми, оглавявани от тези две фирми, при това със съмнително високи цени.

Последва изненадваща акция на прокуратурата и данъчните срещу благоевграската фирма "Агромах", считана за близка до ГЕРБ. Тази фирма ударно довърши участъци от магистралите "Струма" и "Марица" през миналата година, а няколко месеца по-късно се наложи да им бъдат правени ремонти.

Сега за "Агромах" и дъщерната й "Пътища Пловдив" се твърди, че е отреден скоростният път Пловдив – Асеновград с прогнозна цена от 11.5 млн. лв. без ДДС.

Според източници от бранша другите два пътни участъка в южна България (в района на Стара Загора) ще бъдат спечени от "Трейс груп холд".

Всички останали 13 лота са в Северна България. За тях като фаворити се сочат варненските "Хидрострой" на бившия шеф на пътната агенция Велико Желев и "Инжстройинженеринг" на Пламен Стилянов и Ангел Дерменджиев, "Пътинжинерингстрой Т" от Търговище на Григор Иванов и Иван Иванов и на дъщерната им компания великотърновската "Пътни строежи". Зад последните две стоят политици от Реформатрския блок.

Тези фирми обаче нямат силни позиции и бази в Северозападна България, където има три обекта. За това прогнозите са, че "ПСТ Груп", "Джи Пи Груп" и "Пътстрой 92", които имат бази в този регион, може и да се промушат в някоя от обособените позиции. База в района на Ловеч има и "Трейс Груп".

Индикатор дали търговете са нагласени ще бъде и броят на подадените оферти. Срокът за това е 19 май. През последните години участниците в пътните търговете се топят, за разлика от първия мандат на ГЕРБ, когато имаше ожесточена конкуренция и "рекорд след рекорд" по най-ниска цена, по думите на тогавашния регионален министър и настоящ президент Росен Плевнелив. Тогава обаче цената беше решаващият критерий за избора на победител.

Дали сега ще се повтори "случаят Батко", заради който Еврокомисията ни спря парите в края на 2008 г. ще стане ясно в средата на лятото, когато се очаква да започнат пътните ремонти с европейски пари, по думите на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова.