На 28.03.2014 г. в ОВЕС бяха публикувани новите директиви за обществени поръчки
31-03-2014

На 28.03.2014 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха публикувани новите директиви за обществени поръчки.

За повече информация - http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0328_en.htm .