СЕМИНАР „НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП – ШАНСОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“
03-02-2014

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На прага сме на приемане на 28-та поправка в Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Задълбоченото познаване на актуалната нормативна уредба в областта на обществените поръчки и практиката при тяхното възлагане е основната предпоставка за повишаване на ефективността на възлагателните процеси в едно лечебно заведение.

В тази връзка сдружение „Център за обществени поръчки“ (www.zop.bg) организира тридневен специализиран семинар за лицата, заети с процесите на обществени поръчки в лечебните заведения. Сдружение „Център за обществени поръчки“ е юридическо лице с нестопанска цел с богата практика в областта на споделянето на опита, обучението и експертизата в обществените поръчки. Част от нашите досегашни клиенти в областта на обучението са Дирекция Главен инспекторат към Министерски съвет, МРРБ, МТСП, МОМН, НЗОК, отделни лечебни заведения, Български енергиен холдинг, частни дружества.

На предстоящия семинар ще бъдат представени и коментирани последните изменения в законовата уредба на обществените поръчки, както и редица практически казуси и възможностите за тяхното решаване, които се наблюдават в работата на възложителите от системата на здравеопазването. Основната тема са шансовете и предизвикателствата пред лечебните заведения след последната промяна в ЗОП. Освен това ще бъде разгледана практиката по административно-наказателните състави на ЗОП с акцент върху най-често допусканите грешки от лечебни заведения.

Основните лектори ще бъдат:

1.                  Пламен Немчев – председател  на управителния съвет на сдружението и изявен експерт в областта на обществените поръчки;

2.                  Александър Караоланов – член на управителния съвет на сдружението, специалист с дългогодишен опит в сектора на обществените поръчки;

3.                  Антоанета Първанова – експерт в областта на контрола на обществените поръчки;

4.                  Борис Кръстев – член на управителния съвет на сдружението, юрист с богат теоретически и практически опит в обществените поръчки.

Датите на провеждане са 12, 13 и 14 март 2014 г., а мястото е хотел “Аугуста” – Хисаря (http://www.augustaspa.com). Таксата за участие на един човек е в размер на 480 /четиристотин и осемдесет/ лева с ДДС, като в нея се включват всички разходи за тридневното обучение, вкл. пълен пансион, материали за семинара, устни консултации и т.н. Семинарът е специално насочен към лечебни заведения и покани са изпращани само до тях. Подробна информация за програмата на семинара и всички останали подробности са посочени в приложението.

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАР „НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП – ШАНСОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“

ДЕН ПЪРВИ – 12 март 2014 г.

До 12:00 ч.

Пътуване и пристигане в гр. Хисар

12:00 – 13:30 ч.

Настаняване и обяд

13:30 – 14:00 ч.

Регистрация на участниците

14:00 – 17:30 ч.

Ø     Откриване на семинара от Пламен Немчев – председател на управителния съвет на сдружение „Център за обществени поръчки“.

Ø     Статистически и правно-икономически преглед на възлагането на обществени поръчки от лечебни заведения в страната (лектор: Пламен Немчев).

Ø     Промени в ЗОП с оглед на:

·                        приложно поле на ЗОП, поръчки на свързани предприятия;

·                        функции на АОП;

·                        подготовка на документации, обявление, комисия за разглеждане и оценка на оферти, избор на външни експерти, жребий.

Лектори: Александър Караоланов и Борис Кръстев

17:30 - 18:30 ч.

Свободна дискусия, въпроси и устни консултации

19:00 ч.

Вечеря

ДЕН ВТОРИ – 13 март 2014 г.

08:00 – 09:00 ч.

Закуска

09:00 – 12:00 ч.

Ø     Промени в ЗОП с оглед на:

·                        критерии за подбор (вкл. промени в чл. 47 ЗОП);

·                        поръчки на специализирани предприятия;

·                        методика и показатели за оценка;

·                        специфични методи за снабдяване (електронен каталог, рамково споразумение, договаряне без обявление);

·                        подизпълнители;

·                        профил на купувача.

Лектори: Антоанета Първанова, Александър Караоланов и Борис Кръстев

12:00 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 17:00 ч.

Ø     Промени в ЗОП с оглед на:

·                        оферта, договор;

·                        публична покана.

Лектори: Антоанета Първанова и Борис Кръстев

Ø     Практика по административно-наказателните състави на ЗОП с акцент върху най-често допусканите грешки от лечебни заведения

Лектор: Антоанета Първанова

17:00 - 18:30 ч.

Свободна дискусия, въпроси и устни консултации

19:00 ч.

Вечеря

ДЕН ТРЕТИ – 14 март 2014 г.

08:00 – 09:00 ч.

Закуска

09:00 – 11:30 ч.

Ø     Промени в ЗОП с оглед на:

·                        обжалване;

·                        административно-наказателни разпоредби.

Лектор: Борис Кръстев

Ø     Общ преглед на новата директива за обществени поръчки в рамките на ЕС (лектор Пламен Немчев).

Ø     Закриване на семинара.

11:30 – 12:00 ч.

Освобождаване на стаите и отпътуване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата и място на провеждане

12 -14 март 2014 г., хотел „Аугуста“ – Хисар

(http://www.augustaspa.com)

Краен срок за записване

5 март 2014 г.

ТАКСА за участие (заплаща се преди крайния срок за записване)

480 /четиристотин и осемдесет/ лева с ДДС – крайна цена за участник при настаняване в двойна стая

 

535 /петстотин тридесет и пет/ лева с ДДС – крайна цена за участник при настаняване в единична стая

Таксата за участие включва

2бр. нощувки в двойна стая, 2 бр. закуски на блок-маса, 2 бр. обяда (на 12 и 13 март), 2 бр. вечери, 4бр. кафе паузи, туристически данък, вход за вътрешен плувен басейн с минерална вода, сауна, фитнес, паркинг и материали за семинара

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва по банков път по сметка IBAN BG57KORP92201009200301, BIC KORPBGSF

Моля в текста на платежното нареждане да посочите:

а) фирма/организация;

б) адрес;

в) ЕИК;

г) идентификационен номер по ДДС;

д) МОЛ;

е) брой участници и начин на настаняване (двойна/единична стая);

ж) брой участници, на които да се осигури транспорт – при необходимост;

з) текст „за участие в семинар 12-14 март 2014 г.“.

ТРАНСПОРТ

При желание и предварителна заявка организираме транспорт от гр. София и обратно. Цена за един участник – 66 /шестдесет и шест/ лева с ДДС. Заплаща се предварително, заедно с таксата. Допълнително ще бъдете известени за часа и мястото на потегляне.

ФАКТУРА

Фактура се издава за всяко плащане и може да се получи от съответните участници в първия ден на семинара. Ако желаете да получите фактура по-рано, то такава ще ви бъде предоставена в срок до пет дни след получаване на плащането и изрична заявка от Ваша страна.

СЕРТИФИКАТ

Всеки участник ще получи сертификат за участие.

При наличие на извънредни обстоятелства “Център за Обществени поръчки” си запазва правото да осъществи промени в мястото на провеждане на семинара, темите или лекторите, за което участниците ще бъдат уведомени най-късно 2 дни преди датата на семинара.

     

 

 

Настоящата покана може да изтеглите като PDF файл, ако натиснете тук.