През есента ще се готви нова концепция за обществените поръчки
22-01-2014

Вестник Дневник


Наесен ще се готви изцяло нова концепция за обществените поръчки, в която ще бъдат включени и новите директиви на Европейската комисия, които влязоха в сила в средата на януари. Това обяви пред държавното радио вицепремиерът Даниела Бобева. Така тя отговори на предположението, че още неприети промените в Закона за обществените поръчки от парламента, трябва отново да бъдат изменяни заради директивите.

В момента проектът на правителството за промени в Закона за обществените поръчки се разглежда от отделни парламентарни комисии на второ четене.

Има две години за транспониране на европейските директиви, обясни Бобева защо не се налага в момента европейските текстове да се предвидят в националното законодателство. По думите й целта е до края на 2015 г. да има ново законодателство в тази област, в което да влязат и всички пропуснати към момента въпроси.

С евродирективите за първи път се установяват общи стандарти на ЕС по отношение на договорите за концесия, за стимулиране на лоялна конкуренция и за гарантиране на най-добрата стойност за парите чрез въвеждане на нови критерии за възлагане, които поставят по-силен акцент на опазването на околната среда, социалните аспекти и иновациите. В новата концепция, чието изработване предстои съвместно с бизнеса, се предвижда договорите и анексите към тях да се публикуват в интернет и "върви към повече секторни закони в обществените поръчки", поясни Бобева. Тя не смята, че в новата концепция ще отпадне правилото за избор на офертата с най-ниска цена, но според нея този въпрос ще се третира различно в отделните сектори.

През следващата седмица в България пристигат представители на Световната банка, Европейската комисия и няки държави със сериозен опит в законодателството, което се отнася до конкуренцията, съобщи още Бобева. С тях ще се обменят идеи за обновяване на антимонополното законодателство заради острите реакции на засегнатите у нас от предлаганите от кабинета промени.

Вицепремиерът уточни, че в момента се работи по проект за нелоялни търговски практики, засилването на контрола и конкуренцията в областта на подземните богатства както се прави и преглед на всички сектори къде има монополи.

Коментар от редактора

Е оти ги ручаме жабетата сега?!