ТАРИФА за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от...
15-07-2014
ТАРИФА за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд Чл....
КЗК не видя проблем във високите такси за обжалване на обществени поръчки
07-07-2014

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри предложението за по-високи тарифи при обжалване на обществените поръчки. Новите, десетократно по-високи, такси са разработени от Министерството на...

Водевил с новия фасон на търговете
07-07-2014

в. Банкер

Ивайло Станчев

Всички разходи, които правят държавните и общинските институции за доставки, услуги или...

Ревизори разкриха как се източва болница чрез ДДС
11-08-2014

в. Труд

Веселина Ангелова

Ревизори разкриха игри с ДДС...