Запомни ме?

Проект на Правила за избор на изпълнители на финансови услуги

10-05-2013 11:05:01

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503
Колеги,
Моля да коментирате проекта на Постановление на Министерски съвет, с което се приемат Правила за избор на изпълнители на финансови услуги от кредитни или финансови институции. Правилата може да ги намерите сайта на Министерство на икономиката (http://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/miet-savmestno-s-mf-predlagat-za-obshtestveno-obsajdane-proekt-na-postanovlenie-za-dopalnenie-na-pra-1164-m268-a0-1.html) . С проекта на ПМС се определя реда и условията за сключване на договори за финансови услуги оказвани от кредитни или финансови институции на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие и дружествата, което те контролират, вкл. и лечебните заведения.
Молбата ми е да коментирате най – вече как посочените правила ще се прилагат от лицата, които се явяват възложители на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.5 и т.3 / лечебни заведения/ от Закона за обществени поръчки. Също така моля да коментирате и дали тези правила се отнасят и до дружества с над 50 на сто общинско участие.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg