Запомни ме?

Прилагате на чл. 70, ал. 1 от ЗОП

02-05-2013 13:05:47

khadjiev

Присъединил се: 02-05 13:05:03
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
Как се изчислява с 20 на сто по благоприятно предложение при следния казус:
Участник 1 е дал предложение срок за изпълнение - 55 дни
Участник 2 - 33 дни
Участник 3 - 33 дни
и Участник 4 - пак 33 дни
Като участник с предложение 33 дни комисията ми поиска обосновка
Предварително Ви благодаря за отговора!
08-05-2013 10:05:29

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503
Привет!
Съгласно чл.70 ЗОП за изключително кратък срок, се приема този, който е по-кратък с повече от 20% от средния, предложен от останалите кандидати. За да има право комисията да изисква от Вас обосновка, трябва Вашето предложение да е с 20 % по-ниска стойност от средната претеглена стойност на офертите на другите участници. Във Вашия случай имаме четирима участници, като Вие сте предложили 33 дни.
Събираме стойностите на другите трима участници – 55+33+33=121. Разделяме на 3, за да получим средната стойност: 121/3 = 40.33. Получената стойност умножаваме по 80%, за да я намалим с 20 % ., т.е. 40.33*80%=32,264. Това е стойността, под която комисията има право да иска обосновка, т.е. ако Вие бяхте дали 32 дни, срокът щеше да е прекалено кратък. Във Вашия случай обаче Вие сте дали 33 дни. При условие, че това са всички участници и те са предложили точно толкова дни, колкото сте ни написал, комисията няма право да Ви иска обосновка по чл.70.

Надяваме се информацията да е полезна!
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg
11-05-2013 13:05:28

khadjiev

Присъединил се: 02-05 13:05:03
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
Много Ви благодаря за компетентния отговор! Искам да Ви запитам как се изчислява 20 на сто по благоприятно предложение по реда на чл. 70, ал. 1 от ЗОП например при гаранционен срок, отложено плащане, предложена неустойка и др.? Питам Ви защото в практиката на Комисията за защита на конкуренцията в решенията им са записани различни формули. Например едната формула е У-Х / У х 100, другата формула е У-Х / Х умножено по 100, където "У" е предложението на проверявания участник, а "Х" е средната стойност на предложенията на останалите участници. Предварително Ви благодаря за компетентния отговор!
14-05-2013 09:05:14

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503
Във връзка с чл.70 можем да Ви дадем следния пример, в който са използвани формулите, които Вие цитирате:
Прилагане правилото на чл. 70 ЗОП
Обхват – само предложение с числово изражение – включително цена
Приложимост – при наличие на минимум три оферти включително оценяваната
Размер на отклонението – 20 % от средната стойност на останалите предложения

Пример:
-----------гаранц.срок---цена
Оферта А - 20 месеца - 6000 лв.
Оферта B - 16 месеца - 7000 лв.
Оферта C - 17 месеца - 5000 лв.
Оферта D - 15 месеца - 4500 лв.

За цена и други показатели, при които най-ниските стойности са най-благоприятни за възложителя:
Формула : (x-y) /x *100 = %
х – средна цена; у – най-ниска цена

В примера (6000 – 4500) / 6000 * 100 = 25%

За други показатели, при които най-високите стойности са най-благоприятни за възложителя:

Формула : (y - х) /x *100 = %
у – най-благоприятно предложение; х – средна стойност

В примера (20 – 16) / 16 * 100 = 25%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Надяваме се тази информация да е достатъчна.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg