Запомни ме?

Вижте нарушенията, свързани с възлагането на обществени поръчки, в АЕЦ „Козлодуй”!

22-04-2013 13:04:58

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Представяме на Вашето внимание  чернова на доклад- резюме на дирекция ” Главен инспекторат” към Министерски съвет, която Клуб „Журналисти срещу корупцията” публикува. Проверката обхваща периода 2011 – 2012 година, като за обществените поръчки е проверявано как са били администрирани процедурите по възлагането по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществените поръчки , вклячително чрез прилагане на рамково споразумение или система за предварителен подбор. Обект на проверката са били още финансово- икономическото състоние на атомната централа, технико-технологичното състояние, тръжните процедури за продажбата на електрическа енергия на външен и вътрешен пазар за периода до 31.12. 2012г.

Подробностите можете да прочетете в галерията. Приятно четене!
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg