Запомни ме?

Разследване на сдружение сочи корупционни схеми в МОСВ

16-04-2013 15:04:16

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Избраната методика за търг по ЗОП се прилага изключително рядко

Blitz.bg


През юли 2012 МОСВ е насочило 141 милиона 703 640 лева от Оперативна програма „Околна среда“ към парковете в България, пише в разследване на НГС „Природата за хората и регионите”. Дали тези средства са отпуснати поради натиска на зелените неправителствени организации или не, може да каже единствено бившият министър Нона Караджова, установили от сдружението.

Факт е обаче, че колосалната сума от 141 милиона 703 640 лева, около десет пъти по голяма от Фонда за научни изследвания, се насочи директно към дирекциите на националните и природни паркове, където зелените традиционно имат трайни интереси.

Българският бюджет финансира 25% от тези впечатляващи разходи за нашите 14 парка, което по стойност почти съвпада с размера на трудно осигурените от правителство на Марин Райков средства от 43 милиона за подпомагане на социално слабите българи, пишат още от „Природата за хората и регионите”.

От друга страна, прехвърлянето на 141 милиона за устойчивото управление на парковете през 2012 г е меко казано нецелесъобразно, защото по това време Брюксел вече е посочил големия ни екологичен проблем.

Отдавна е връчено становище на Комисията, в което се казва, че въздухът в някои райони на България е един от най-замърсените в ЕС и трябва да се вземат спешни мерки.

Че въздухът в повече от 15 български общини е опасен за здравето на хората не е новина от вчера и защо този проблем не е бил поставен сред приоритетите на ОП „Околна среда“ е толкова неразбираемо, колкото е харченето на общо 202 милиона 052 886 хиляди по приоритета „Биоразнообразие“на програмата.

Тази неадекватност на МОСВ в крайна сметка доведе до отваряне на наказателна процедура срещу България за лошо качество на въздуха, смятат експеритте на сдружението.

От въпросните 141 милиона над 60 милиона лева са отделени за 11-те Природни парка , пряко подчинени на Изпълнителна агенция по горите. Девет от дирекциите на тези паркове участват в „Асоциация на парковете в България“.

Това сдружение е създадено на 28.01. 2003 , като оттогава досега се председателства от Тома Белев, въпреки че от 2012 г. той не е директор на парк Витоша.

Оказа се, че в природен парк „ Българка“ големи обществени поръчки също са присъдени на свързани помежду си известни природозащитни организации и личности, пишат още от сдружението.

През 2012 „Обединение Българка -2011“ печели обществена поръчка „Изготвяне на инвентаризация на компонентите на околната среда и антропогенните фактори за изработване на План за управление на природен парк „Българка“ за 340 000 лева.

Схемата е напълно аналогична с тази на конкурса за плана на Пирин. В „Обединение Българка -2011“ отново участва търговската фирма на сдружение „Зелени Балкани“ на Тома Белев „Екологичен център“ЕООД. Другите съсобственици на обединението са българското представителство на регистрирания в гр. Морж, Швейцария фонд „WWF-Световен фонд за дивата природа“, управлявано от съпругата на Тома Белев, Веселина Кавръкова, и еднолична търговската фирма на WWF–България- „Марсилея“.

В този конкурс оферти са подали 5 участника. По това време Тома Белев,освен че е председател на „Асоциация на парковете в България“,все още и директор на парк „Витоша“, т.е колега с директорката на парк „Българка“ Мая Радева.

Прогнозната стойност на поръчката е била 350 000 лева. „Обединение Българка 2011“ на Тома Белев и неговата съпруга печели конкурса с цена 340 000 лева, само с 10 000 лева по-малко. Методиката на конкурса е с критерии за оценка: технически резултат с тежест 70 и финансова оферта с тежест 30.

Същата методика беше обявена и за плана за управление на Пирин, където „Обединение Пирин 2014“ на Тома Белев и Петко Цветков остана единствен кандидат.

Категорично може да се каже, че дори в България, тази методиката се прилага изключително рядко, защото буди съмнения за корупция и нагласяне на поръчката в полза на кандидат, който има хора в оценителна комисия. Измислената златна формула работи , прилага се гладко и е с отличен финансов резултат, смятат от НГС „Природата за хората и регионите”.

Фактите водят към хипотеза за подозрителни връзки и схеми за печелене на обществени поръчки по ОП „Околна среда“ в полза на няколко известни зелени организации чрез дирекциите на природни паркове, участващи в „Асоциация на парковете в България“.
По-важното обаче е , дали МОСВ ще вземе мерки, и занапред ще спре да одобрява съмнителни поръчки и комисии за оценка на оферти, завършва разследването си сдружението. /БЛИЦ
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg