Запомни ме?

Покана за Общо събрание

28-04-2017 17:04:42

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Управителният съвет на сдружение „Център за обществени поръчки“, на основание чл. 15, ал. 2, т. 3 от Устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.05.2017 г. от 10:00 ч. в гр. София, жк. „Изток“, ул. „Тарас Шевченко”, № 3, бл. 33, вх. Б, ет. 1, ап. 5, при следния дневен ред:

1/ Вземане на решение за прекратяване на сдружение „Център за обществени поръчки“ и обявяването му в ликвидация;

2/ Избор на ликвидатор на сдружение „Център за обществени поръчки“.

 

Настоящата покана се публикува на официалния интернет сайт на сдружението /www.zop.bg/ в 18:00 ч. на 28.05.2017 г. от адв. Станислав Емилов Христов, член на САК, съобразно взетото решение на УС на сдружението.

 

 

 

                        Председател на УС на Сдружението:

 

                                                                                               Пламен Немчев

 

 
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg