Запомни ме?

Кандидати за ремонта на Централна гара в София обжалват търга

11-04-2013 13:04:13

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Жалби до Комисията за защита на конкуренцията са подали два от кандидатите да ремонтират центарлната жп гара в София. Търгът, обявен от собственика на гарата - Национална компания "Железопътна инфраструктура", беше спечелен от обединение между "Главболгарстрой", "Водстрой 98" и "Промишлено строителство холдинг" с оферта за 56 млн. лв. без ДДС.

Жалбите са подадени от обединение "Централна гара София 2012", в което влизат "Станилов", "Трейс груп холд" и "Джи Пи груп", и консорциум "Щрабаг – жп гара София", в което освен австрийската компания участва още и архитектурно студио "Архитектоника", съобщава "Капитал daily".

Обжалването предполага да се спре изпълнението на проекта, но конкурсната комисия може да вземе решение, че той е от съществено значение, и да се премине към предварително изпълнение въпреки жалбите.

Мотивът за обжалването е, че в комисията, избрала спечелилия търга, не е имало нито инженери, нито архитекти. Компаниите оспорват и мотивите, с които са отстранени от търга.

"Щрабаг" например е отстранена, тъй като не е спазила заданието за проектиране на 100%, при положение че в насоките за изработването на идейния проект на кандидатите се съобщава, че може да предложат изменения на заданието по целесъобразност и технически причини.

Конкурсът за ремонта беше организиран през есента на миналата година като 50 кандидати купиха документи за участие в него, след което подадените оферти бяха шест. Проектът се финансира с 20 млн. евро по оперативна програма "Транспорт". Победителят ще трябва за 26 месеца (след проектирането) да модернизира сградата, пешеходния подлез, да постави нови перонни покрития и настилки, да изгради външен и вътрешен подземен паркинг, да повиши енергийната ефективност на сградата.

Офертите бяха отворени в средата на март в отсъствието на медиите.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg