Запомни ме?

Кабинетът рискува европари заради обществени поръчки, роми и наука

18-08-2016 11:08:39

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Източник: http://www.segabg.com/

Автор: Таня Петрова 

Борбата с наводненията и свлачищата не е единствената проблемна област, в която се бавим с изпълнението на ангажименти пред ЕК. Правителството изостава с изпълнението на ред предварителни условия за усвояването на евросредствата и ако не се справи в срок, рискува замразяване на междинни плащания. Рисковите области са контролът върху обществените поръчки, финансирането на науката, интеграцията на ромите, интегрираното управление на транспорта. Крайният срок е в края на 2016 г. Ако не бъде спазен, кабинетът рискува замразяване на междинните плащания в съответните приоритети. 

Заплахите станаха известни от справка за изпълнението на предварителните условия, поставени от Брюксел за новия програмен период, която ни бе предоставена от екипа на вицепремиера Томислав Дончев. През юли правителството актуализира мерките, за които изпълнението се отлага за декември. От екипа на Дончев уверяват, че ще се справят с всички условия в срок.

България трябваше да отговори на 45 предварителни условия - както общи, засягащи всички оперативни програми, така и тематични, по точно определени приоритети. При общите условия остават неизпълнени изискванията към провеждането на обществени поръчки. Тук правителството успя да навакса и да приеме нов закон и правилник за прилагането му, но ЕК очаква допълнителни мерки и за повишаване капацитета на Агенцията за обществени поръчки, на екипите в министерствата, които управляват оперативни програми, на общините. През септември се очаква да заработи новата система за предварителен контрол на базата на случаен избор чрез специализиран софтуер, ще се пишат и специални указания за програми като тази за селските райони.

В областта на науката продължава да се чака окончателен вариант на иновационната стратегия за интелигентна специализация. Тя бе приета в края на 2015 г., но минава през тежки консултации с Брюксел, които още не са приключили. Трябва да се обвърже по-добре и с националната стратегия за развитие на научните изследвания. Наскоро Сметната палата излезе с унищожителен доклад за слабия потенциал за координиране на науката и иновациите.

Пак от Сметната палата преди ден дойде и предупреждението, че България е изправена пред спиране на европейско финансиране по ОП "Околна среда" заради неизпълнение на мерки в областта на превенцията от наводнения и свлачища. Заплашва ни и наказателна процедура.

ИНТЕГРАЦИЯ

Като неизпълнено се отчита изискването за ясна рамка за интегриране на ромите. Кабинетът обещава до края на годината да са готови основни елементи на системата за мониторинг как върви интеграцията. Тя ще включва информация на общинско, областно и национално ниво, а поръчките по нея вече са обявени.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg