Запомни ме?

Смененият шеф на АЕЦ "Козлодуй" отрича да е нагласявал търгове

12-07-2016 10:07:59

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Източник: http://www.mediapool.bg/

Автор: авторски екип 

 

Смененият миналата седмица директор на АЕЦ "Козлодуй" Димитър Ангелов, който още чака вписването на наследника на поста му Иван Андреев, отрича да е бил нагласен разследваният от прокуратурата и ДАНС търг за смяна на системата за контрол на неутронния поток. Проверката на процедурата стана известна, след като независимият депутат и лидер на партията "Нормална държава" Георги Кадиев заяви, че е подал сигнал до премиера Бойко Борисов за корупционни схеми в ядрената централа и политически чадър над тях.

Димитър Ангелов, който бе сменен ден след изявленията на Кадиев с мотива, че му е изтекъл мандата като шеф на АЕЦ "Козлодуй" разпространи в понеделник хронологията на проверяваната поръчка, която според него ще позволи на обществото "да добие ясна представа кой, кога и с какви свои действия, и то без страх и не под натиск, е взел решение за прекратяването на обсъжданата от независимия депутат Георги Кадиев процедура за възлагане на обществена поръчка в АЕЦ "Козлодуй”.

Според представената хронология на 22 януари 2014 г., с доклад от заявителя (цех "Системи за контрол и управление” в Електропроизводство – 2) е предложено възлагане на обществена поръчка с предмет "Модернизация на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 енергиен блок”.

На 5 март 2014 г., с решение №4.1.23. от Протокол №4 на Съвет по икономика и финанси с председател Александър Николов, зам.-изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е взето решение за стартиране на процедура на договаряне с обявление.

Седмица по-късно, с решение №5.1.19. от Протокол №5 на Съвет на директорите (СД) на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД е одобрено стартиране и провеждане на процедурата.

 

На 17 юли 2014 г., с решение №20.4.1. от Протокол №20 на СД на АЕЦ "Козлодуй” е одобрено планиране на средствата за изпълнение на обществената поръчка.

Димитър Ангелов припомня, че договорът му за директор на атомната централа е сключена на 19 септември 2014 г.

Обществената поръчка за неутронния поток е одобрена на 12 януари 2015 г., с решение № ІІ.7.1. от Протокол №1 на Съвет на директорите на "Български енергиен холдинг” и е публикувана в регистъра на обществените поръчки на 28 януари 2015 г., с решение №ЗОП-Р-26 и обявление №ЗОП-О-27.

На 14 април 2015 г. по поръчката са подадени заявления от Консорциум АО "Русатом Сервис” – "Мега Ел” ЕАООД, ДЗЗД "Консорциум СКУ–Атом и Спартак–В”, както и украинските ЧАД "СНПО "Импулс” и ПАД "НПП "Радий”. Те са внесли офертите си на 11 август 2015 г.

На 13 ноември 2015 г. е проведен втори кръг преговори с ДЗЗД "Консорциум СКУ–Атом и Спартак–В” и с ПАД "НПП "Радий”. Месец по-късно конкурсната комисия е отворила ценовите оферти на двете компании и са проведени преговори с тях по условията за изпълнение на поръчката;

На 14 декември 2015 г. е изготвен доклад за работата на комисията, определена със Заповед № АД-903 от 25 март 2014 г. Той е върнат на 22 декември 2015 г. за постигане на по-изгодни условия и преговорите за това са проведени на 5 януари 2016 г.

На 11 януари 2016 г. е изготвен втори доклад от работата на комисията, а на 20 януари 2016 г. е прекратена процедурата на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с установени съществени пропуски в обявените условия в процедурата, които е невъзможно да бъдат преодолени без прекратяването ú.

Решението за спирането на поръчката е публикувано на 21 януари 2016 г. , а на 29 януари 2016 г. от това се жалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) фирмата "Радий". На 2 февруари жалба са внесли и от СКУ–Атом и Спартак–В.

На 16 март 2016 г. КЗК е решила да остави без уважение жалбите на двамата засегнати участници в процедурата, но това се обжалва от тях пред Върховния административен съд. Той от своя страна на 6 юни 2016 г. отменя със свое решение № 6676 произнасянето на КЗК и връща делото за ново разглеждане, посочва Димитър Ангелов.

"Държа да подчертая, че предоставям на Вашето внимание тази информация, воден единствено и само от стремеж данните за въпросната процедура и свързаните с нея обстоятелства да бъдат максимално достоверни и коректни", заключава директорът на АЕЦ "Козлодуй".
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg