Запомни ме?

Пътната агенция крие защо удължи срока за тол системата

06-06-2016 13:06:08

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Източник: http://www.segabg.com/

Автор: Венета Начева

Поръчката за електронното таксуване зацикли в обжалвания

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) не отговори конкретно на въпрос на в. "Сега" защо е удължен срокът за набиране на оферти от кандидати за електронната система за таксуване, която ще замени винетките. По решение на АПИ срокът за участие в търга бе удължен с 2 седмици - от 30 май на 16 юни. Именно това решение на агенцията обаче бе обжалвано в КЗК и стана една от причините за спирането на цялата процедура.

Юристите на АПИ се позоват на законовото право на възложителя да удължи срока, но не обясниха мотивите на агенцията. Запознати коментираха, че това е честа практика, която се прилага в два случая. Единият е, когато се окаже, че към процедурата има много въпроси и възложителят преценява, че е справедливо да даде възможност да се отговори на всички неясноти и поръчката да се проведе прозрачно. От документацията в сайта на агенцията се вижда, че има 12 въпроса, на които АПИ е отговорила официално. На практика това значи, че е възможно поръчката да не е изготвена правилно или да е изготвена в нечия полза.

В другия случай обаче обжалванията и удължаването на сроковете са вратичка в Закона за обществените поръчки (ЗОП), през която се минава, за да се спечели време за потенциални участници, които се бавят с договарянето и регистрирането на общ консорциум. Често в големите поръчки фирмите се обединяват или заради по-големия обем дейности, или заради различните видове работи, които ще се изпълняват.

Според ЗОП "възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата, когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи или оглед на мястото на изпълнение". От АПИ обаче не обясняват дали това е причина за решението.

Процедурата по поръчката за тол системата и за електронните винетки е спряна на 5 май заради обжалването и засега не се знае с колко ще се отложи във времето. Жалбата до КЗК е подадена от МАРХИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. "По смисъла на чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, процедурата се спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временна мярка", обясняват от АПИ. На 18 май КЗК излиза с определение, че оставя без уважение искането за спиране на процедурата, АПИ може да я продължи и да избере изпълнител, с който ще се сключи договор след окончателното решение на КЗК. Фирмата обаче е обжалвала определението пред ВАС и затова то не е влязло в сила. 

Според закона процедурата се спира до влизане в сила на решението на КЗК, уточниха експертите на АПИ. ВАС се произнася в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба. Следва ново произнасяне от страна на КЗК, което трябва да стане в едномесечен срок от образуването на производството. Решението на комисията се обявява най-късно в 7-дневен срок от произнасяне по жалбата. На 1 юни е било проведено открито заседание за разглеждане жалбата на МАРХИНЖЕНЕРИНГ и се очаква решението на КЗК, пише в отговора на АПИ. То също подлежи на обжалване. Едва след като приключи цялата процедура, АПИ ще прецени как да продължи поръчката. СПЪНКИ

Проблемът с безкрайното обжалване идва заради факта, че законът не изисква процедурата да се атакува само от заинтересовани фирми, коментираха още експерти от пътния бранш. Много от строителите са възмутени, че търгове за строеж на пътни отсечки например се обжалват от фирми за дограма или за врати.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg