Запомни ме?

Брюксел включи в препоръките си за България и обществените поръчки

19-05-2016 15:05:19

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Източник : http://www.dnevnik.bg/

Автор: Авторски екип

 

Четири основни препоръки за тази и следващата година отправя Европейската комисия към България. Те са свързани със здравеопазването, прегледа на банковите активи, безработицата, процедурите по несъстоятелността, събирането на данъците.

До края на 2016 г. Европейската комисия очаква България да приключи прегледите на качеството на активите и стрес тестовете на банките, прегледите на активите на пенсионните фондове, както и прегледите на балансите и стрес тестовете на застрахователните компании, и да продължи укрепването на надзора в двата сектора.

Това се казва в публикуваната днес препоръка на Съвета на Европейския съюз за Националната програма за реформи и за така наречената конвергентна програма.

С препоръките си Европейската комисия обръща внимание, че в България липсва доверие към основни институции, коментира българският еврокомисар Кристалина Георгиева.

В областта на фискалната политика комисията препоръчва на правителството да продължи консолидационните усилия за постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0.5% от БВП през 2016 и 2017 г., за да постигне средносрочната бюджетна цел. Отново е поставен акцент върху подобряването на събираемостта на данъчните приходи и борбата със сивата икономика, включително с недекларираната заетост.

Препоръчва се още страната да продължи да има активна политика на пазара на труда, като се съсредоточи върху дълготрайно безработните, групите в неравностойно положение, включително ромите, и младежите, които нито учат, нито работят.

Препоръчва се отново установяването на механизъм за определяне на минималната работна заплата, както и повишаването на ефективността в здравеопазването. В здравния сектор се препоръчва да се подобри достъпът до него, финансирането и ефективността по отношение на крайните резултати.

За първи път тази година ЕК идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на гарантирания минимален доход.

Нов момент е включването на препоръка в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на отговорните звена и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и на контрола върху провеждането им. България е подканена и да забърза въвеждането на електронното управление на обществените поръчки. 

"Електронната система за обществени поръчки засега дава само частични резултати. Недостатъците – липса на административен капацитет и слаби механизми за контрол, пречат на успешното усвояване на парите от Европейския съюз и влошават цялостната бизнес среда. Важно е това да се промени, за да може страната успешно да усвои 32-та милиарда лева европейски фондове за периода 2014 – 2020 г.", анализира еврокомисарят.

Запазва се препоръката да продължи подобряването на регулацията за несъстоятелността. Целта е да се подобрят самите процедури, да се подобри ефективността им и да се повиши прозрачността. Брюксел съветва и да се увеличи капацитетът на съдилищата, които се занимават с такива казуси. 

Компаниите трябва да могат не само по-лесно да започват нови дейности, но и бързо и безпроблемно да излизат от тях. Това е препоръка, която България получава не за пръв път, припомня Георгиева. "В много други страни евентуален фалит е част от трупането на опит в бизнеса и възможност за ново начало. У нас той често означава край на предприемаческите амбиции. Една от причините са тежките и тромави процедури, през които един предприемач трябва да премине, за да приключи неуспешен проект. Според популярна годишна класация на Световната банка, която комисията също използва за своите анализи, България е на 48-ма позиция по условия за излизане от даден бизнес при 8-мо място за Португалия и 12-о за Словения", допълва еврокомисарят.

"Днес комисията дава насоки на България какво да промени, за да изгради атрактивна бизнес среда и да привлече повече инвестиции за по-силна икономика, повече доходи и по-добър живот за хората", коментира препоръките Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия.

Тя посочва, че с тези препоръки комисията напомня, че у нас липсва доверие в основни обществени институции - най-вече съдебната система, и е време това да се промени. Реформата на публичната администрация се бави. Корупцията продължава да бъде често явление, което властите все още не успяват да изкоренят, допълва еврокомисарят.

"Тези фактори подкопават доверието в държавата и отблъскват потенциални инвеститори. Нужни са решителни действия за промяна", посочва Георгиева.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg