Запомни ме?

Разделяне на обществена поръчка.

28-10-2015 15:10:31

veleva

Присъединил се: 28-10 15:10:51
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
При условие че възложителят е провел открита процедура за доставка на автомобили и след определен период но в срока на същата календарна година възникне потребност от доставка на друга пътно транспортна техника на стойност под 66000 лв. може ли да проведе избор на изпълнител по реда на глава 8А от ЗОП? БЛАГОДАРЯ!