Запомни ме?

МФ поема пълния контрол върху обществените поръчки

29-05-2015 12:05:22

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

www.sega.bg

Таня Петрова

Агенцията за обществените поръчки, която от години е под шапката на министерството на икономиката, ще бъде прехвърлена към финансовото министерство. Така ведомството на Владислав Горанов ще получи пълен контрол в областта на обществените поръчки и ще отговаря не само за налагането на санкции, както е в момента, но и за провеждането на самата политика в сектора, предвиждат одобрени от правителството промени в Закона за обществените поръчки.

Според мотивите към законопроекта преместването на АОП към финансовото министерство ще доведе до прилагане на единна политика. От това според авторите на предложението системата само ще спечели, защото една и съща структура ще отговаря и за методологията, и за предварителния контрол върху обществените поръчки, както и за последващото налагане на санкции. В момента контролът по спазването на закона се осъществява от агенцията за държавна финансова инспекция към МФ, а наказателните постановления се издават от финансовия министър или упълномощено от него лице. 

В мотивите не се дават повече аргументи защо се приема, че функционирането на агенцията към министъра на икономиката не е ефективно, и не създава ли допълнителни рискове концентрирането на власт. АОП е към министерството на икономиката от самото приемане на действащия закон за обществените поръчки през 2004 г. Тогава дебатите са били дали структурата да не е на подчинение на МС, за да има по-висок статут и да не се явява подчинена на министър, който в същото време е задължена да контролира.

ПОПРАВКА

С промените в закона се затваря и сериозна врата за корупция при възлагането на поръчки, запазени за предприятия на хора с увреждания. Възложителите занапред ще могат да залагат критерии за оценка на капацитета на кандидатите и при тези поръчки, което в момента е забранено. В такива търгове ще се допускат и неспециализирани фирми и офертите им ще се разглеждат, ако останалите предложения не покриват критериите или няма желаещи специализирани предприятия.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg