Запомни ме?

Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗОП

07-05-2015 13:05:24

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Поредният проект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - вж. тук. Мотиви - вж. тук.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg