Запомни ме?

Сдружение „Център за обществени поръчки“ (www.zop.bg) проведе за втори път тридневен специализиран с

24-04-2015 11:04:21

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Сдружение „Център за обществени поръчки“ (www.zop.bg) проведе за втори път тридневен специализиран семинар за лицата, заети с процесите на обществени поръчки в сектор здравеопазване. Присъстващи бяха представители на Столична регионална здравна инспекция, "СБАЛББ - Троян" ЕООД, НМТБ "цар Борис III", "МБАЛ - Елин Пелин" ЕООД, Център за спешна медицинска помощ - София, Света Марина, МБАЛ Доверие АД, МЦ Доверие АД, УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, Майкрософт България, УМБАЛ "Александровска" ЕАД, СБАЛОЗ - София, Военномедицинска академия, Новус Трейдинг ЕООД, Специализирана болница за рехабилитация "Здраве" и Министерство на здравеопазването.

  Представени и коментирани бяха някои от основните проблеми при възлагане на обществените поръчки съгласно последните изменения в законодателната рамка, като например – критерии за допустимост и документите за доказване на  тяхното съответствие, съгласно практиката на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, проблеми при възлагане на поръчки на специализирани предприятия,  последните промени в Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/ и други подобни. Разгледана беше и Концепцията за централен орган за обществени поръчки в сектор „ здравеопазване“ внесена от Министъра на здравеопазването и приета от Министерски съвет. Гост лекторът на семинара, госпожа Пенка Белева – ръководител инспекторат към Министерство на здравеопазването, запозна присъстващите с най- често срещаните пропуски, слабости и нарушения при възлагане на обществени поръчки, както и съответните изводи и препоръки за подобряване на работата.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg