Запомни ме?

валидност на документ от НАП

26-09-2013 15:09:14

Димо Белчев

Присъединил се: 26-09 15:09:05
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
Имали изискване за валидност и ако да - какъв срок- на документ от НАП при сключване на договор по ЗОП
27-09-2013 10:09:46

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503
Здравейте,
Тъй като не сте уточнили за какъв документ питате, ще приемем, че имате предвид документ, издаден от НАП за удостоверяване на част от обстоятелствата по чл.47, ал. 2, т.3 ЗОП. Този документ се издава по реда на чл.87, ал.6 ДОПК. и удостоверява дължимите задължения към конкретна дата. Срокът му на валидност е вечен , тъй като не удостоверява бъдещи задължения – т.е. ако днес е издадено удостоверение без да има налични дължими плащания, то няма пречка утре да възникнат такива – това не прави удостоверението невалидно, тъй като то не дава имунитет за възникване на бъдещи задължения.
Често възложителите поставят изисквания – седмица, месец, три месеца, за да имат по-голяма психологическа, а не правна сигурност.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg