Запомни ме?

Макар и спрян, проектът АЕЦ "Белене" продължава да произвежда скандали. Софийската градска прокурату

04-09-2013 11:09:38

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Даниела Бобева изпрати ремонтирания ЗОП на депутатите

Вестник Стандарт, Валерия Стойкова


Изцяло обновеният Закон за обществените поръчки (ЗОП) вече е депозиран в парламента. Очаква се депутатите да се заемат с него веднага след лятната си ваканция. Ще припомним, че той бе едно от първите ангажименти, поети от вицепремиера Даниела Бобева още с встъпването й на поста. Първоначалните идеи и насоки за променяне на тестовете бяха подготвени в къси срокове и предложени за обсъждане на депутатите от икономическата и бюджетната комисия още през юли. Тогава бяха призовани браншовите организации, синдикатите, неправителственият сектор, както и всички граждани да дадат своите предложения как най-добре да се регулират обществените поръчки. Все още това може да стане, тъй като новите текстове са публикувани в интернет страницата на правителството. Предстои те да бъдат подложени на коментари от депутатите, които пък би трябвало да се съобразят с желанията на своите избиратели.

Документацията не се купува, има я в нета

Преодоляването на корупционните практики е едната от главните задачи на промените в ЗОП. Самият факт, че новите поправки предвиждат да се огласяват договорите и условията на обществената поръчка, вече са крачка в тази посока. Създаването на профил на купувача и публикуването му в интернет на сайта на възложителя е едно от първите неща, с които се изнасят на светло всички изисквания и условия по поръчката. Освен това възложителят се задължава да го поддържа редовно за своя сметка. Според чл. 28 именно с публикуването на цялата документация в профила на купувача, включително и формулярите за кандидатстване, отпада задължението да се купува документацията за участие.

За да се избегне досегашната повсеместна практика поръчките да се правят "за наши хора", на възложителя се забранява да включва условия или изисквания, които дават предимства, необосновано ограничават участието или не са съобразени с предмета и количеството на обществената поръчка. Той няма право например да изисква юридическа специализация на персонала, ако заданието е за доставка на електроматериали. Това е записано в чл. 25, ал. 5 в проекта.

Гаранция за малките участници

Създаването на нов чл. 25а, който дефинира изискването обществени поръчки за строителството на стойност над 2,640 млн. лв. да определя и дял за подизпълнители в размер не по-малко от 30% и не повече от 70% от стойността на поръчката е пък другата заявена мисия на поправките в закона - да се дава възможност и на малките фирми да участват като подизпълнители. Антикорупционната насоченост е в изискването пълният набор документи за участие да се публикуват в профила на купувача още в първия работен ден след публикуването на обявлението за поръчката. Както и там да се нанасят всички последващи поправки и изменения в условията.

Възложителят слага таван на цената

Като част от прозрачността на процедурите и в същото време против корупционните практики е изискването възложителят да определя във всички случаи прогнозната стойност на обществената поръчка. Това ще помогне да се упражнява последващият контрол, за да не се променя тя в процеса на изпълнение, се казва в мотивите, които придружават проектопромените на ЗОП. Това е и ориентир при кандидатстването за участие - фирмите трябва да са наясно още в началото за параметрите и да не ги надвишават.

Конкурентите с параф на спечелилата оферта

При отварянето на ценовите оферти пък се предвижда да присъстват всички участници в процедурата и всички кандидати. Всеки, който не е спечелил, има право да сложи подписа си под всяка страница на ценовата оферта. Което пак е антикорупционна мярка - така се гарантира, че документът няма да бъде сменен впоследствие със записване на по-високи от спечелилите цени. Вносителите се надяват законовите поправки да утвърдят един много важен критерий - този за икономически най-изгодна оферта, който е едно от най-важните условия за справедлив процес при поръчките. Критерий, с който ще може да се постига най-добро съотношение между количеството свършена работа и цената. В този дух са промените в чл. 28, ал. 1, т. 7, ал. 2 и новия чл. 37а.

Чиновниците си търсят служебни бележки

Не по-малко важно е намаляването на бюрокрацията при събирането на документи и оформянето им. Може би хората от бизнеса ще се зарадват най-много на тези промени. С тях се въвежда дългоочакваният принцип, който забранява на администрациите да изискват от кандидатите и участниците доказването на обстоятелства, които се съдържат в публични регистри, или на данни, които са вече събрани или създадени от държавен орган, пише в мотивите на вносителите. Дори и само това предложение, ако бъде възприето, е в състояние да облекчи неимоверно излишните бюрократични затормозявания при подготовката на участниците под формата на изисквания за представяне на документи, които са известни на администрацията или за чието съдържание тя би могла да се информира по служебен път, обосновават се вносителите.

Бизнесът: Законът е добър, лобитата да не се месят

От бизнеса вече проявяват интерес към ремонтирания закон. Намеренията на вицепремиера Бобева и на неговите автори да се даде възможност на малките и средните предприятия да участват на равна нога с големите и да не бъдат подлагани на корупция и "извиване на ръце" са оценени и приети от предприемачите още с излизането на новите текстове. Опасенията обаче са добрите намерения да не бъдат провалени при поправките в парламента - както в комисиите, така и в пленарна зала, споделят собственици и мениджъри на родни фирми. Лобитата на досегашните "абонати" за обществени поръчки няма да се дадат лесно, допълват те. Надяваме се, че обсъжданията и промените в текстовете също ще бъдат огласявани, казват от бизнеса.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg