Запомни ме?

ЗИДЗОП - номер пореден

03-09-2013 13:09:34

emil_r

Присъединил се: 17-04 14:04:36
Всички Теми: 0
Всички Мнения: 0
Колеги,
Дано сте си починали добре през лятото, защото новият ЗИД на ЗОП вече е тук. А именно към въпроса.. само на мен ли ми се струва странна промяната за подизпълнителите?
От достатъчно време се занимавам със строителство и ми е доста трудно да си представя как на практика ще ме задължат да не участвам самостоятелно, а и ще ми плащат на подизпълнителите без парите да минават през мен ?
Споделете, ако на вас ви се струва нормално, за мен е напълно нелогично, а резултатите ще са доста спорни...
03-09-2013 14:09:41

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503
Колега,
ЗИДЗОП все още е проект, тепърва предстои да бъде разглеждан в рамките на Народното Събрание. Не се знае какви промени могат да настъпят. Въпросите относно подизпълнителите отдавна пораждат едни от най-острите спорове в сферата на обществените поръчки. Някои от тези проблеми станаха дори обществено достояние - като например зачестилите случаи на неплащане от изпълнителите на подизпълнителите по някои големи и важни строителни обекти. От тази гледна точка е важно в закона най-после да се даде точно и ясно определение за това какво е подизпълнител. На следващо място би било добре, ако бъде въведена идеята за плащане от възложителя направо на подизпълнителя. Това, обаче, е изключително сложно да се разпише, тъй като има множество различни хипотези, които следва да бъдат обхванати. Очаква се новите директиви също да уредят този въпроси (те, също както и ЗИДЗОП са все още на ниво проект). Самият законопроект, публикуван на страницата на Народното Събрание все още има елементи, които следва да бъдат обмислени и коригирани. Такъв по наше мнение е въпросът със задължителното участие на подизпълнител в размер от 30 до 70 % процента при изпълнение на строителство над европейските прагове. Трудно е да се прогнозира какъв ще е ефектът на подобна норма, но е съвсем реално тя да ограничи конкуренцията . По този начин дори и тези дружества, които разполагат с капацитета самостоятелно да изпълнят обекта ще са принудени да намерят друго дружество само и само да изпълнят законовото изискване. По този начин реално е възможно броят на конкуретнтните оферти да бъде намален (тъй като всеки подизпълнител може да участва само в една оферта - не може да подаде самостоятелна оферта или дори да участва в рамките на друга оферта). Все пак това е само една възможност, която на практика може и да не се реализира.
За финал - ако резултатите са поне една десета толкова спорни, колкото писането на законопроекта, то ни очакват много "бурни" времена в обществените поръчки.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg