Запомни ме?

Даниела Бобева: Промените в ЗОП се основават на предложения от граждани, браншови и неправителствени

29-08-2013 09:08:28

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

През изминалите два месеца се засили контролът по отношение на концесионните договори, заяви вицепремиерът по икономическото развитие

www.government.bg


Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е базиран на основата на предложения от неправителствени и браншови организации и от граждани. Това заяви вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева на пресконференция след заседанието на Министерския съвет. Тя изтъкна, че само за две седмици са били получени 40 предложения от граждани по темата. Във финалния вариант са отразени и доста бележки, направени от НСОРБ, от различните министерства и ведомства. „Постигнали сме разумният компромис – от една страна да се ограничи, корупцията максимално, от друга страна - да не затрудняваме административно органите, които извършват обществените поръчки и най- важното – да постигнем основната цел на закона – да отворим пространство за малките и средните предприятия да участват в обществени поръчки“, обясни вицепремиерът.

На въпрос за участието на офшорни компании в търгове, финансирани с европейски и държавни средства, г-жа Бобева коментира, че министър-председателят не се е отказал от амбицията си за ограничения. „Амбицията дори се е разширила не само от отношение на участие в обществените поръчки, но и навсякъде, където има връзка с публични средства. Има идеи за цялостно уреждане на тaзи материя в рамките на специален закон“, отбеляза г-жа Бобева.

Вицепремиерът коментира и днешното решение на Министерския съвет за прекратяване на концесионни договори за добив на скалнооблицовъчни материали. Г-жа Бобева изтъкна, че през изминалите два месеца се е засилил контролът по отношение на концесионните договори и спазването на условията по тях. Правят се и целеви проверки. Особено внимание се отделя на случаите, при които концесионерите не плащат концесионните си такси, от което бюджетът губи сериозни ресурси. „За първи път откакто съществува концесионният режим по отношение на скалнооблицовъчни материали, ние всъщност прекратяваме едностранно договора. Имаме още около 13 преписки, които предстои да бъдат внесени в Министерския съвет. Реалният ефект от засилването на контролните дейности започва да се усеща“, отбеляза вицепремиерът.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg