Запомни ме?

Пътната агенция срещу археолозите: епизод пореден

20-08-2013 10:08:21

admin

Administrator

Присъединил се: 30-11 00:11:00
Всички Теми: 503
Всички Мнения: 503

Съдът ще решава дали милионите за разкопки да се дават след търг

Вестник Капитал; Десислава Лещарска


Спорът дали археологическите разкопки могат да се възлагат след търг по Закона за обществените поръчки (ЗОП) в крайна сметка ще се решава от съда. Повече от година пътната агенция се опитва да наложи практиката с конкурси за скъпите проучвания по трасетата на магистралите, но среща категоричния отпор на археолозите. "Такава законова възможност просто не съществува", коментира пред "Капитал" доц. д-р Людмил Вагалински, директор на Националния археологически институт с музей (НАИМ) – БАН.

Целта на АПИ всъщност е да прехвърли разходите за разкопки, които сe изчисляват в милиони, към еврофондовете. Оперативните програми обаче покриват дейности, възложени след конкурс, а археологическите проучвания се възлагат директно на специалисти, тъй като се квалифицират като научни изследвания. Според чл. 4, т. 4 от ЗОП научните изследвания не са обект на обществена поръчка.

КЗК подкрепи учените

Това е основният аргумент на археолозите, а на тяхна страна в спора застана и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В края на юли антимонополният орган отмени търг на пътната агенция за възлагане на археологически проучвания по трасето от София до Калотина, което ще се модернизира с пари от еврофондовете. Поръчката е с прогнозна стойност 550 000 лв. без ДДС.

Решението идва след жалба на археологическия институт, която се позовава както на противоречието със ЗОП, така и на абсолютно неизпълними за научните институции условия. Пътната агенция иска от кандидатите банкова гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 50 на сто от цената по договор, или 275 000 лева. В бюджетите на музеите, които най-често изпълняват разкопките, въобще не са предвидени такива средства, пише в жалбата. Самият аванс пък се изплаща в срок от 30 работни дни след подписване на договора, което означава, че археолозите сами трябва да финансират разкопките на магистрални отсечки за сериозен период от време. "Това са непосилни условия за научните организации – музеи, университети. Само строителни фирми могат да се явят на такъв търг", коментира доц. д-р Вагалински. КЗК е приела аргументите на НАИМ, отменя поръчката и присъжда разходите за производството от 1700 лева на пътната агенция.

Съдът се намесва в спора

АПИ обжалва решението на антимонополната комисия пред Върховния административен съд, коментираха от ведомството пред "Капитал Daily". При откриването на търга агенцията се е придържала към методически указания на Агенцията по обществени поръчки (АОП), посочват още от АПИ. Миналата година АОП издава указания как да се тълкува чл. 4, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Според тях "теренните археологически проучвания, свързани с инвестиционната дейност на възложителя, не са извън приложното поле на закона", т.е. могат да се възлагат след търг. Това тълкувание е некоректно според археолозите, а указанията на АОП дори не са административен акт.

"Драмата" с търговете за археология тръгна при управлението на ГЕРБ, когато пътната агенция често се оплакваше, че разкопките изостават от сроковете, а археолозите изнудвали за повече пари. Самият Борисов при инспекции на строящите се магистрали им размахваше пръст и ги подканваше да приключват по-бързо. Така се роди идеята за промени в Закона за културното наследство, които да направят възможно възлагането на разкопките след търг по ЗОП. Въпреки критиките на научната общност планираните промени минаха на одобрение в парламентарни комисии в края на 2012 г., но засега все още не са стигнали до пленарната зала.
България, гр. София, бул. Витоша №37, ет.2, тел./факс: +359 2 9868660, ел. поща: zop@zop.bg