ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП СА РАЗПИСАНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ
11-12-2014
Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). То отразява влезлите в сила в средата...
Държавна агенция раздавала редовно пари без конкурс
17-10-2014

ТАНЯ ПЕТРОВА

в. Сега

Одит на Сметната палата за дейността на Българската агенция за безопасност на храните за периода 1 януари 2012 - 30 юни 2013 г.,...

Съветът по финансови корекции ще обсъжда санкции на проекти над 500 хил....
08-12-2014
в. Банкер Новосъздаденият Съвет по финансови корекции ще разглежда само санкции на европроекти, нахвърлящи 500 хил. лв. Становищата на новото звено, което трябва да потуши противоречията...
Ремонт за 10 млн. лв. в зоната на здрача
15-12-2014
вестник "Преса" Общо 10,3 млн. лв. ще излезе ремонтът на Двореца на културата и спорта във Варна. За тази сума ще бъде реконструирана само голямата зала...