Стратегия за уравление на Република България - 6. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СФЕРАТА...
23-01-2015

6. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СФЕРАТА

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПРИОРИТЕТ 6.1. ГАРАНЦИЯ ЗА МАКСИМАЛНО ЕФЕКТИВНО РАЗХОДВАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ, ПУБЛИЧНОСТ И НАМАЛЯВАНЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК

Отговорни институции: Министерството на финансите,...

Нова поправка в Закона за обществените поръчки.
21-01-2015

Законопроект внесен, законопроект - приет!

За подробности - http://parliament.bg/bg/bills/ID/15171

Оградата по границата с Турция ще се прави без търг
15-01-2015

Да не се прави обществена поръчка за изграждането на ограда по границата с Турция предлагат депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ и Патриотичния фронт. Съоръжението...

Финансовата инспекция проверява американските тецове
23-01-2015

в. Дневник

Агенцията "Държавна финансова инспекция" (АДФИ) извършва в момента проверки в двете американски ТЕЦ - "AES Марица Изток 1" и "Контур Глобал Марица Изток 3",...